Preview Mode Links will not work in preview mode

הכל בשדר-תוכנית רדיו לילדים ובני נוער

Dec 5, 2019

בואו להאזין איתנו לסיפור בהמשכים מפיהם של ילדי ״הכל בשדר״.

היה היה פעם קוף קטן

שהלך לטייל ביער

והוא שט בספינה בתוך האגם...


Nov 7, 2019

בואו להאזין איתנו לשירים שבחרו נציגי הכל בשדר


Oct 14, 2019

התכנסנו בסוכה לשיחה נעימה רגע לפני שחגי תשרי מסתיימים. 


Oct 7, 2019

והפעם קיבלנו הצצה קטנה לעולמם של הילדים בנושא יום הכיפורים


Oct 5, 2019

לכבוד ראש השנה התכנסנו בחגיגיות לשוחח על משמעות השם-ראש השנה, מדוע מברכים בברכת שנה טובה ומתוקה, ומה נאחל לעצמנו לשנה החדשה. 

בואו להנות איתנו. האזנה נעימה!!!